Artikelen On-line

Het artikel: Hoe onze wereld aan het veranderen is
De serie boeken, die Peter Devilee publiceert, zijn allemaal geschreven tegen de achtergrond van een wereld, die de laatste decennia zeer sterk is veranderd. Niet alleen de technologische ontwikkelingen hebben daartoe bijgedragen, maar zeker ook de toetreding van miljarden mensen tot de wereldeconomie.
Dat alles heeft er toe geleid dat de stabiele, voorspelbare wereld van voorheen is vervangen door een complexe en moeilijk te doorgronden situatie. Veel hulpmiddelen uit het verleden zullen daarom moeten worden herontworpen of bijgesteld om bruikbare instrumenten te blijven.
Over deze context, die de basis vormt voor zijn boeken, heeft Peter een apart stuk geschreven.

Naar het artikel ‘Hoe onze wereld aan het veranderen is’

Het artikel: Organiseren in een dynamische omgeving
In het kader van de jaarlijkse Management Boek Essay prijs 2005 heeft Peter Devilee een bijdrage ingeleverd onder de titel ‘Organiseren in een dynamische omgeving’.
Hierin bespreekt hij de consequenties voor organisatie’s die zich in meer dynamisch vaarwater gaan bewegen. Zowel de inrichting van de organisatie als de wijze van leidinggeven zullen dan moeten worden aangepast teneinde het hoofd in zulke turbulente tijden boven water te kunnen houden.

Naar het artikel ‘Organiseren in een dynamische omgeving’