Home

Welkom op de website van Devilee Consultancy.

Onze wereld kan inmiddels al als complex en turbulent worden bestempeld, en de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Daardoor is organiseren een lastig vak geworden. Methodieken uit het verleden verliezen steeds meer hun kracht, en nieuwe methoden, die beter aansluiten bij de huidige situatie, zijn moeilijk te vinden. Wij hebben ons aan het begin van deze eeuw tot doel gesteld om daar verandering in aan te brengen, middels het ontwikkelen van inzichten en methodieken, die wel aansluiten bij de huidige en toekomstige omstandigheden. Bedrijven zouden zich daarmee beter en langer staande moeten kunnen houden.

Devilee Consultancy houdt zich daarom bezig met een tweetal, in elkaars verlengde liggende activiteiten. Enerzijds werken wij dagelijks aan het ontwikkelen van onze ideeën over het inrichten, het besturen en het ontwikkelen van organisaties in een steeds dynamischer en complexer wordende omgeving. Wij brengen hiervan verslag uit in onze boeken (de serie ‘Organisatie en dynamiek’) en in onze artikelen. Maar ook bij elke andere gelegenheid, die ons hiertoe wordt geboden.

Anderzijds is het voor ons van essentieel belang om deze ideeën ook in de praktijk in te zetten. Dat doen wij door middel van onze activiteiten, waarbij wij in verschillende fasen van veranderprocessen worden betrokken, in uiteenlopende rollen. De terugkoppelingen, die we op deze wijze vergaren, helpen ons weer om onze inzichten verder te verbeteren.

Het is juist door deze combinatie van activiteiten dat wij de beste toegevoegde waarde kunnen leveren, zowel aan specifieke organisaties als aan de markt als geheel.