Boek1

Boek 1: Organiseren in een dynamische omgeving (2006)

In dit eerste boek van de reeks wordt het onderliggende mechanisme, op grond waarvan systemen (en dus ook organisaties) omgaan met de dynamiek in hun omgeving, blootgelegd. Daarmee wordt duidelijk gemaakt wat bedrijven kunnen doen om hun bedrijf en hun afdelingen optimaal op de omgeving af te stemmen.
Teneinde met name het dynamische gedrag van organisatie duidelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van de Chaostheorie, zij het dat we daar een aantal modificaties op loslaten. Dat is nodig om deze theorie te kunnen gebruiken voor het verklaren van specifieke gedragingen van systemen. De bestaande Chaostheorie is veel te ingewikkeld en omslachtig om zo maar te worden gebruikt bij het analyseren van het organisatiegedrag, en daarnaast beschrijven een aantal ideeën uit die theorie gewoonweg niet goed wat er binnen bedrijven gebeurt. Door de juiste aanpassingen te maken krijgt de Chaostheorie wel de benodigde toegevoegde waarde, en kan er verklaard worden op welke wijze veranderingen in een (onderdeel van de) organisatie plaatsvindt.
Het beschreven mechanisme blijkt vrij universeel van aard te zijn. Vandaar dat ook aan de hand van voorbeelden uit de Natuur en de biologie wordt verduidelijkt op welke wijze het beschreven model, het Structuurmodel, kan helpen inzicht en begrip te verkrijgen omtrent de werkwijze van het organiseren.

Lees hier de inleiding van dit eerste boek

Er is een bespreking van dit boek (door Drs. Albert Kamperman) verschenen in het tweemaandelijkse blad ‘Management Executive’, een uitgave van Kluwer Management. Bij die gelegenheid werd Peter Devilee zelfs uitgeroepen tot ‘Lord of the Management Change’ ! De schrijver van deze bespreking, Drs. Albert Kamperman, is universitair hoofddocent bij het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit Nederland, en is tevens senior consultant bij eHRM b.v.  

Lees hier het artikel in Management Executive

Inmiddels is er ook een samenvatting gemaakt van dit boek, welke als een apart boekje verkrijgbaar is bij de uitgever (Balders Hage) en bij Managementboek.nl. Daarnaast kan deze samenvatting ook worden gelezen via de volgende link:  

Lees Samenvatting

Het tweede boek (en ook de volgende boeken van deze reeks) kiezen een andere invalshoek. Is het eerste boek er op gericht om vanuit het Structuurmodel de aanknopingspunten met de organisatie te vinden, de volgende boeken nemen een aantal praktische onderwerpen onder de loep. Zij onderzoeken waar het Structuurmodel aanvullend inzicht kan geven ten aanzien van het besturen, het inrichten en het ontwikkelen van het bedrijf.
Overigens wordt in het tweede en elk volgend boek als inleiding een (korte) beschrijving gegeven van het Structuurmodel en de daarmee samenhangende inzichten. Elk boek kan dus zelfstandig worden gelezen.

bestellen