Boeken in Planning

Boeken in planning

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om een viertal boeken te schrijven. Het eerste, Organiseren in een dynamische omgeving, is in 2006 uitgekomen. Daarna waren drie boeken gepland (‘doelstelling en strategie’, ‘inrichting en besturing’ en ‘ontwikkeling van de organisatie’). Al mijn aantekeningen over deze onderwerpen waren dan ook reeds op die onderwerpen gesorteerd, een paar duizend bladzijden in totaal.
De praktijk is echter weerbarstig. Na het schrijven van het eerste boek bleek, op grond van de aantekeningen die ik had maar met name door de ontwikkelingen in de economie, dat het beter was eerst een boek over de (wereldwijde) economie te schrijven. Dat boek, ‘Economische dynamiek’ kwam in 2014 uit.
In plaats van dan maar alsnog het volgende boek te doen (over strategie) bleek ook nu weer dat een ander boek beter zou aansluiten bij de huidige werkelijkheid. Dat boek, over de wisselwerking tussen de (dynamische en complexe) omgeving en de organisaties, die zich daarin bevinden, wordt nu geschreven.

Het zal duidelijk zijn dat de volgende boeken een andere invulling zullen krijgen dan ik, bij de start van het schrijven van deze reeks, had kunnen bedenken. De ontwikkelingen gaan snel, en uit de grote hoeveelheid aantekeningen zijn er interessantere boeken te destilleren dan ik oorspronkelijk van plan was. Ik ga er dan ook van uit dat het vervolg van de reeks eerder een aansluiting zal zoeken bij ontwikkelingen in onze economie dan klakkeloos de drie beoogde boeken te schrijven. Op die manier is het leveren van waarde voor de lezer beter te realiseren. Nog even los van het feit dat het onderzoek dat hierdoor ontstaat ook voor mij veel meer toevoegt.

Ik ben dus net zo benieuwd als U welke boeken er nog zullen gaan verschijnen. Ik zal me laten leiden door datgene, dat me op dat moment het meest interessant lijkt, en wat dat is weet ik nog niet. Wat ik echter wel zeker weet is dat ze allemaal aspecten zullen beschrijven van de relatie tussen bedrijven en hun snel veranderende en complexe omgeving.