Boek 3: Onze dynamische omgeving

Boek 3: De relatie met onze dynamische omgeving (nu in ontwikkeling)

Dat onze omgeving sterk aan veranderingen onderhevig is, is inmiddels iedereen wel duidelijk geworden. Tot voor kort was China nog het lichtende voorbeeld voor elk zich ontwikkelend land, maar inmiddels is die motor gaan haperen met alle gevolgen van dien. En steeds meer bedrijven die in het verleden sterke merken waren (of leiders op hun markt) komen in problemen of gaan zelfs failliet.
Er is dus iets belangrijks aan de hand. Mijns inziens heeft de toegenomen dynamiek de context van onze economie helemaal veranderd, waardoor de wereld steeds complexer wordt. En omdat de context bepalend is voor de betekenis die aan alles wordt gegeven, komen allerlei economische activiteiten nu in een ander licht te staan. In plaats van een relatief stabiele en (dus) voorspelbare omgeving is deze chaotisch en onvoorspelbaar geworden. En daar hebben (veel) bedrijven geen rekening mee gehouden.

In het vorige boek, Economische Dynamiek, hebben we gezien hoe die omgeving in elkaar steekt, en welke ontwikkelingen daar te zien zijn. Hier laten we zien hoe dat zich (in grote lijnen) naar de organisatie toe vertaalt.
Dit boek beschrijft het effect van al die dynamiek en complexiteit op de organisaties. Vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken wat we mogen verwachten van deze veranderde context. Bestaande businessmodellen komen onder druk te staan, netwerken formeren zich en er ontstaan nieuwe kansen voor (vaak nieuwe) bedrijven.
Veel bedrijven zullen het de komende jaren zeer zwaar gaan krijgen, en vele zullen verdwijnen. Dat is nu al aan de gang. Maar ook nieuwe bedrijven zullen, wanneer ze geen rekening houden met de veranderde omstandigheden, hetzelfde lot ondergaan. Begrip van de trends en de ontwikkeling van onze omgeving is, zeker in deze roerige tijden, van levensbelang.

In dit boek zal duidelijk worden gemaakt met welke problematiek bestaande en nieuwe bedrijven te maken hebben, zodat zij zelf kunnen bepalen of zij in voldoende mate aansluiten bij hun omgeving, of niet.