Boek6

Boek 6: De ontwikkeling van organisaties (in planning)

In een dynamische omgeving staat niets voor lange tijd stil. Ook organisaties niet. Dit vijfde boek gaat in op de wijze, waarop ondernemingen zich van de ene naar de andere positie kunnen bewegen, met in achtneming van de dynamiek van hun omgeving. En op de manier waarop organisaties invloeden van derden kunnen pareren doordat zij op tijd kunnen inschatten waar welk gedrag toe zal leiden. Een bedrijf kan namelijk nog zo veel willen, maar zolang de stand van de techniek of de macht van de concurrenten dat niet toe laten, zal er niet veel gebeuren.
Ontwikkelen is, zo is intussen gelukkig bij iedereen duidelijk geworden, geen incidentele activiteit meer die ligt ingeklemd tussen twee hele lange perioden van relatieve rust, maar is hedentendage een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijk geworden. Zoals we hebben gezien in de voorgaande boeken heeft de toegenomen dynamiek van de omgeving zowel consequenties gehad voor de doelstellingen en de strategie aan de ene kant, als voor de wijze, waarop de organisatie wordt ingericht en bestuurd aan de andere kant. Daarbij zijn de ‘oude’ technieken en modellen, die feitelijk ontwikkeld zijn toen de omgeving van organisaties vele malen stabieler was dan tegenwoordig, veelal niet meer bruikbaar. De nieuwe aanpak, welke gebaseerd is op het Structuurmodel, en waarin zeer nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de invloed, die de complexiteit, de onzekerheid en de snelheid van ontwikkeling van die omgeving uitoefent, biedt die benodigde inzichten en houvast wel.
De ontwikkeling van een organisatie is echter geen eenduidig begrip. Er zijn binnen elke organisatie allerlei activiteiten terug te vinden, die elk hun eigen strategie, tijdslijn en ontwikkelsnelheid kennen. Daarmee is het besturen van ondernemingen in de afgelopen decennia een veel ingewikkelder en dynamischer proces geworden dan ooit tevoren. En aangezien we mogen verwachten dat de geschetste toename van dynamiek in onze omgeving in de komende jaren nog verder zal toenemen, zal die dynamiek in het ontwikkelings- en verandertraject steeds meer invloed gaan uitoefenen.
En juist daarom is het van essentieel belang, dat elke manager inzicht heeft in de wijze, waarop het bedrijf in die omgeving functioneert.