Boek5

Boek 5: De inrichting en de besturing van de organisatie (in planning)

Dit vierde boek omvat een tweetal onderwerpen: de inrichting van de organisatie, en de besturing ervan.
De inrichting van een bedrijf dient altijd te worden afgestemd op de dynamiek van de omgeving. Hoe minder stabiel en voorspelbaar deze is, hoe dynamischer de onderdelen van de onderneming, die in contact staan met die omgeving, zullen moeten zijn teneinde adequaat met die dynamiek om te kunnen gaan. Het is niet voor niets dat een concepten zoals ‘zelforganisatie’ of ‘autonome werkgroepen’ de laatste jaren zo veelvuldig besproken worden. We zijn in staat om, op basis van de kennis, die in het Structuurmodel besloten ligt, de juiste keuzes te maken om voldoende eigen dynamiek te waarborgen.
Voor de besturing geldt feitelijk hetzelfde. Ook mensen kunnen op basis van meer structuur of juist op basis van meer dynamiek worden aangestuurd. Dat zal natuurlijk voor een deel afhangen van de vraag, of mensen binnen een dynamische afdeling of juist binnen een sterk gestructureerde afdeling werkzaam zijn. Het dynamischer maken van (delen van) afdelingen heeft namelijk niet alleen consequenties voor de speelruimte van de mensen op die werkplekken, maar zal ook gevolgen hebben voor de wijze, waarop aan dergelijke afdelingen leiding moet worden gegeven.
Tevens wordt in dit boek ingegaan op de wijze, waarop de mens in een organisatie zijn rol vervult of kan vervullen. Het Structuurmodel biedt ook daar aanvullende inzichten voor aan.