Boek4

Boek 4: Over doelstelling en strategie (in planning)

Een organisatie is een samenwerkingsverband, waarin mensen op basis van afspraken met elkaar samenwerken. Sommige van die afspraken gelden voor de langere termijn, en dan spreken we over structuren.

Het nemen van beslissingen, om tot structuren te komen of gewoon adhoc zaken op te lossen, is cruciaal voor elke onderneming. Goede besluiten kunnen een bedrijf uiterst succesvol maken, maar na een aantal slechte beslissingen kan een bedrijf ten onder gaan.

Die beslissingen komen tot stand binnen een bepaalde context. Niet alleen de organisatie van de mensen (wie doet wat en dergelijke) is bepalend voor die besluitvorming, maar zeker ook wat men met zo’n onderneming van plan is. We hebben het dan in eerste instantie over de doelstelling, waarin wordt aangegeven wat de organisatie voor de verschillende belangengroepen wil betekenen.

Maar belangrijker dan de doelstelling is de strategie. Hierin wordt bepaald hoe de organisatie zich werkelijk zal gedragen. Daarmee wordt feitelijk een afweging tussen de verschillende belangengroepen en belangen uit de doelstelling gemaakt. Een bedrijf dat in de doelstellingen nog aangeeft dat het zich zal inzetten voor het milieu kan in de strategie, dus in de operationele keuzes, daarvan niets meer over laten. Vandaar dat het belangrijk is om te beseffen dat de strategie niet direct wordt afgeleid van de doelstelling, maar feitelijk het resultaat is van een geheel nieuw besluitvormingsproces. De vraag of een organisatie de belangen van bijvoorbeeld medewerkers, afnemers of het milieu daadwerkelijk respecteert wordt dan ook slechts bepaald door het operationele handelen van de onderneming, en door niets anders.